Video Thực Tế Biệt Thự Thủ Đức
Diện tích: KGM Design & Build
|
Loại: Biệt thự hiện đại
|
Năm:

 

Phần 1

 

Phần 2

 

 

Video Thi Công Phần Thô

 

 

> Xem thêm Thiết Kế và Xây Dựng