Mẫu Nhà 8 Đến 10m Ngang 2 Tầng

AA House / MVMNT 

Design by MVMNT 

Visualization by @ed.visualization